« Toeslagen 2021»

Gepubliceerd op 15-10-2020

Kinderopvangtoeslagtabel 2021, wat wordt uw eigen bijdrage?

De vergoeding die u krijgt, de kinderopvangtoeslag, is gebaseerd op uw (geschatte) jaarinkomen. De bedragen waarop u recht hebt staan in de kinderopvangtoeslagtabel. In deze toeslagtabel vindt u terug op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht hebt voor het eerste kind, maar ook voor het tweede en een volgend kind. Uw aanvraag voor de kinderopvangtoeslag is gebaseerd op een voorlopige inschatting van uw inkomen in 2021. Als later blijkt dat uw inkomen hoger was, kan dat betekenen dat een deel van deze subsidie moet worden terugbetaald. De vergoeding en eigen bijdrage voor de kinderopvang kunnen elke maand worden berekend op basis van de geleverde uren aan kinderopvang. De inkomensklassen die worden onderscheiden zijn geïndexeerd ten opzichte van 2020. De kinderopvangtoeslagtabel 2021 inclusief werkgeversbijdrage, percentage van de kosten van kinderopvang 2021 kunt op de site van de belastingdienst bekijken voor uw situatie. De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind is maximaal 96%, vanaf een toetsingsinkomen van € 129.457 bedraagt de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind nog slechts 33,3%. Voor het tweede en volgende kind in opvang zijn de toeslagen aanmerkelijk hoger.

Maximale uurprijzen voor de kinderopvang 2021 gaan omhoog

Door de indexatie en de in voering van de wet voor Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang IKK stijgen in 2021 de maximale uurprijzen voor de kinderopvang ten opzichte van 2020. Het maximale tarief voor dagopvang gaat in 2021 van €8,17 naar €8,46. 

 

toeslagen-1602749187.jpg