Home   Vacature oudercommissie

Vacature oudercommissie

Wilt u meepraten en meebeslissen?

De oudercommissie van  KDV ‘t Kuukske behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van je kind/kinderen en vertegenwoordigt de ouders. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij KDV ‘t Kuukske gevoerd wordt door adviezen te geven.

Het reglement van de oudercommissie zit in de informatiemap op ‘t Kuukske die voor iedereen beschikbaar is en is tevens via de website te downloaden.

Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van

OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

 • overlegt met de vestigingsmanager of directeur
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager of directeur
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kinderdagverblijf
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:

 • mee willen praten en beslissen
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Wij bieden:

 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • administratieve ondersteuning
 • koffie/thee en versnaperingen tijdens vergaderingen

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de leiding van het kinderdagverblijf